Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest to postępowanie ukierunkowane na faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Spowija wszelakie czynności warsztatowe i administracyjne, poświęcające się wyszukiwaniu prawdopodobnych niebezpieczeństw, na które wystawiony bywa wytypowany schemat. Dzięki kontrolą bezpieczeństwa odnotowywane bywają nie najlepsze kwestie narzędzia, co skłania na ich polepszenie i dzięki temu minimalizuje się zagrożenie zgyby personaliów albo dostępu do nich przez persony nieuprawnione. Cykliczne sprawdzanie bezpieczeństwa personaliów umożliwia wyszukać prawdopodobne ryzyka oraz je zlikwidować, nim się ukażą. Patrząc na epizod, że układy informatyczne ukierunkowują działalność firm wszelkiej rozległości, operujących we wszystkich branżach, cykliczne kontrole bezpieczeństwa informatycznego nadarzają się elementem budującym skuteczną ochronę systemów informatycznych.

Tak więc rzeczywiście możemy rozróżnić kilka zalet powstających z zrealizowania audytu bezpieczeństwa i jest to między innymi szczegółowa selekcja szczebla bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawdopodobne szybkie wyszukanie złych części w systemie zabezpieczeń wraz z oceną prawdopodobnych niebezpieczeństw, przedstawienie prawdziwości dla klientów, wykreowanie polityki bezpieczeństwa oraz wszczepienie jej do systemu a także udoskonalenie czynności sieci teleinformatycznej oraz odpowiednie dysponowanie nią.