Sprawiać wrażenie by mogło, iż informatyka to względnie niedawno włączony przedmiot w podstawówce, lecz nic bardziej błędnego, ponieważ pierwsze lekcje pokazywały się rytmicznie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas lekcje odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w ogólny obszar rąk komputery poczęły docierać w latach 80 XX wieku, wtenczas komputery stały się publiczne a także ogólne, nazywano je wtedy jednostkowymi pecetami. W roku 1985 ujawnił się naczelny powszechny scenariusz kształcenia informatyki w technikach, ułożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne a także przyzwolony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne zajęcia w szkole były ofiarowane zwłaszcza programowaniu pecetów, ze względu na to, że nie było programu konsumpcyjnego a także szkoleniowego oraz nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy z dalszą chwilą ujawniło się już oprogramowanie bardziej przygotowawcze, wtedy rozrastało się zainteresowanie programami. Tymczasem w szkole kładziono już większy nacisk na czynności odszukiwania i wykorzystywania informacji oraz tak też się dzieje po teraz.